Rodinná terapie

Pracuje s rodinou jako s uceleným systémem.

Pomáhá měnit vztahy a interakce v rodině.

Pomáhá "přenastavit" celý systém tak, aby v něm bylo všem co nejlépe. 

Pomáhá odstranit nefungující mechanismy a nahradit je funkčními.