Individuální terapie

Jedna z odborných definic psychoterapie praví, že je to léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta.

Pokud se ptáme, k čemu nám může psychoterapie pomoc, pak jsou to všechny situace, ve kterých se potřebujeme někam posunout. Naučit se rozumět chování nebo vnímání druhého nebo svému, vyrovnat se se ztrátou, traumatem,  neúspěchem, křivdou, novou situací. Zkrátka všude tam, kde potřebujeme něco u sebe změnit.