Ceník

délka jedné konzultace je 50 minut

Individuální terapie

800 Kč

Párová terapie

1200 Kč

Rodinná terapie

1600 Kč

Terapie dítěte v kontextu rodiny

1600 Kč

Terapie agrese - 15 sezení po 50 min.

12000 Kč

Psychologické poradenství

800 Kč

Konzultace probíhají na základě předchozí domluvy. Domluvený termín lze zrušit nejpozději 48 hodin předem (sms, telefonicky), jinak je účtována cena za sezení v plné výši.

V individuálních případech je možné domluvit slevu.