Ceník

délka jedné konzultace je 50 minut

Individuální terapie

1000Kč

Párová terapie

1500 Kč

Rodinná terapie

2000 Kč

Terapie dítěte v kontextu rodiny

2000 Kč

Terapie agrese - 15 sezení po 50 min.

22000 Kč

Psychologické poradenství

1000 Kč

Konzultace probíhají na základě předchozí domluvy. Domluvený termín lze zrušit nejpozději 48 hodin předem (sms, telefonicky) v rámci pracovního týdne, jinak je účtována cena za sezení v plné výši.

V individuálních případech je možné domluvit slevu.